0933-4443499
بررسی سئو سایت شما بصورت رایگان در تمام طول شبانه روز بررسی سئو سایت
پشنهادی landing 2 EDU و GOV لینک سازی کامنتی

پلن طلایی لینک سازی

4 میلیون توماندائمی

 • ارسال در بیش از 5 میلیون سایت
 • بیش از 30% EDU و GOV
 • دوفالو / فالو / نوفالو
 • آنچر تکست ویژه

خرید

sl72 l7 EDU و GOV لینک سازی کامنتی

پلن نقره‌ای لینک سازی

1 میلیون توماندائمی

 • ارسال در بیش از 2 میلیون سایت
 • بیش از 20% EDU و GOV
 • دوفالو / فالو / نوفالو
 • آنچر تکست ویژه

خرید

sl72 l4 EDU و GOV لینک سازی کامنتی

پلن برنزی لینک سازی

500 هزار توماندائمی

 • ارسال در بیش از 1 میلیون سایت
 • بیش از 10% EDU و GOV
 • دوفالو / فالو / نوفالو
 • آنچر تکست تصادفی

خرید


مشاهده لیست سایت های بک لینک...

service detail 2 EDU و GOV لینک سازی کامنتی
گزارش کامل

پس از انجام لینک سازی گزارش کاملی از صفحاتی که لینک شما درج گردیده ارسال خواهد شد.

service detail 3 EDU و GOV لینک سازی کامنتی
قدرت فوق العاده

لینک سازی در سایت های با قدرت فوق العاده نظیر سایت های رسمی دانشگاهی و سایت های سازمان و ارگان ها...

service detail 4 EDU و GOV لینک سازی کامنتی
دائمی بودن بک لینک

بک لینک سایت شما در این صفحات به صورت کامنت درج گردیده و تا زمان فعال بودن سایت ها نمایش داده می‌شود.

service detail 5 EDU و GOV لینک سازی کامنتی
مطمئن باشد

نترسید ، سایت شما هرگز اسپم نخواهد شد ، ما این مورد را تضمین می‌کنیم ، زیرا مقداری از لینک ها به صورت نوفالو و با آنچر تکست متفاوت ارسال خواهد شد.